Νέοι Αγρότες

 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας αλλά και των αγροτικών περιοχών τα τελευταία χρόνια, είναι η μετακίνηση του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων ανθρώπων, στα αστικά κέντρα.

 

Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο των γεωργών στην χώρα μας να εμφανίζεται όλο και περισσότερο γερασμένο με συνέπεια τη δυσκολία στην υιοθέτηση νέας τεχνογνωσίας και πρακτικών, στην εφαρμογή καινοτομιών και στην προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των «γεωργικών» προϊόντων.

 

Το δημογραφικό αυτό πρόβλημα είναι εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες κατά τεκμήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και απομόνωσης είναι δυσμενέστερες.

 

Λόγω της σημαντικότητας της ύπαρξης νέων ατόμων στον αγροτικό χώρο, εφαρμόζεται το πρόγραμμα Νέων Αγροτών το οποίο επιδοτεί και στηρίζει την πρώτη εγκατάσταση στην γεωργία νέων αγροτών, με τη μορφή χορήγησης κεφαλαίου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και έχει σαν  σκοπό την προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και τη ενασχόληση τους με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

 

 

 

Στόχος

 

Στόχος του προγράμματος  αυτού είναι:

 

  • Η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών
  • Η ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού
  • Η εγκατάσταση νέων ατόμων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από πληθυσμιακή ύφεση και έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως είναι οι ορεινές, οι μειονεκτικές και οι νησιώτικες περιοχές της χώρας
  • Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών εργασίας των γεωργών και των οικογενειών τους

 

 

 

Δικαιούχοι

 

Οι όροι και προϋποθέσεις των Νέων Αγροτών για την ένταξη τους στο πρόγραμμα είναι:

 

·         Να έχουν ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της.

 

·         Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, ή την αποκτούν εντός 3ετιας από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης.

 

·         Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 

 

 

Ύψος Ενίσχυσης

 

Η επιδότηση που θα δοθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κυμαίνεται από 20.000 € το ελάχιστο μέχρι 40.000 € το μέγιστο και διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

 

·         Τον τόπο μόνιμης κατοικίας (κατηγορία περιοχής: ορεινή- μειονεκτική- λοιπές)

 

·         Την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (κτηνοτροφική, φυτική, μικτή - μελισσοκομία)

 

·         Το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

 

 

 

Προκειμένου να λάβουν οι Νέοι Αγρότες την επιδότηση της πρώτης εγκατάστασης τους στον αγροτικό χώρο, θα πρέπει να κατατεθεί μελέτη ένταξης τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με επιτυχία εδώ και χρόνια στη σύνταξη μελετών Νέων Αγροτών και συμβάλλει με δυναμισμό στην βελτίωση της ηλικιακής πυραμίδας στον αγροτικό χώρο.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery