Νιτρορύπανση

 

 

Στην 4η Προγραμματική Περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’ 2007-2013 εφαρμόζεται η δράση της «Προστασίας των Ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών»

 

Η συγκεκριμένη δράση (πρόγραμμα) αποτελεί τη συνέχιση της εφαρμογής του δημοφιλούς Μέτρου 3.5 «Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης» της 3ης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑΑ 2000-2006.

 

 

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, βελτιώνουν την ποιότητα των εδαφών τους, εξοικονομούν νερό, προστατεύουν το περιβάλλον και εξασφαλίζουν στρεμματική επιδότηση, η οποία και αποτελεί αντιστάθμιση εισοδήματος. Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την περιοχή παρέμβασης και το είδος της καλλιέργειας.

Στόχος της δράσης είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μέσω:

·         της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης (προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης)

·         της μείωσης της κατανάλωσης νερού (προστασία των υδατικών πόρων από εξάντληση)

·         της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.

·         της αποκατάσταση της ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων

·         της βελτίωσης της γονιμότητας των εδαφών

 

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενες εκτάσεις που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές παρέμβασης, και οι δικαιούχοι αγρότες είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι νόμιμοι κάτοχοι της ενταγμένης γεωργικής εκμετάλλευσης τους, και αξιοποιούν τις  επιλέξιμες εκτάσεις σύμφωνα με τις πρακτικές και μεθοδολογίες που ορίζει το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων του προγράμματος στην ενταγμένη έκταση για χρονική περίοδο 5 ετών.

 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε συνολική έκταση 2.500.000 στρεμμάτων στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανατολική και Δυτική Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένου και ενός τμήματος του Ν. Φθιώτιδος).
  • Κωπαϊδικό πεδίο
  • Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
  • Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας (συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Κιλκίς)
  • Λεκάνη Στρυμόνα
  • Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
  • Αργολικό Πεδίο

Η εταιρεία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ υπήρξε πρωτοπόρος στην καθιέρωση και εφαρμογή του προγράμματος της Νιτρορύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της πρώην επαρχίας Δομοκού και πραγματοποιεί μελέτες του συγκεκριμένου προγράμματος από το1997 μέχρι και σήμερα κατέχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς στο Νομό Φθιώτιδος.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery