Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων

Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων»

 

 

Το πρόγραμμα αυτό  αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται εγγυήσεις στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων αυτών και επιπρόσθετα επιτυγχάνεται προστιθέμενη αξία για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και βελτιώνονται οι δυνατότητες διάθεσης τους στην αγορά.

 

Η επιδότηση των γεωργών που συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο θεωρείται απαραίτητη επειδή η συμμετοχή στα συστήματα ποιότητας επιφέρει κατά κανόνα πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις που δεν αντισταθμίζονται από την αγορά.

 

Ο κατάλογος των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, ανά σύστημα ποιότητας είναι ο ακόλουθος:

 

Βιολογική Παραγωγή

- Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

- Δημητριακά

- Βρώσιμα όσπρια

- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

- Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή καιγάλακτος ή και αυγών

- Έλαια- λίπη

- Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

- Οίνος, όξος

- Προϊόντα γαλακτοκομίας

- Παρασκευάσματα κρεάτων

- Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2)

 -Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

- Δημητριακά

- Βρώσιμα όσπρια

- Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

- Ζαχαρότευτλα

Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3)

Μόνο χοίρειο κρέας

 

 

 

Το ανώτατο ετήσιο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φυτική παραγωγή

Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια

1.700 €

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

1.500 €

Ζωική παραγωγή

Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά,

μέλι, μελισσοκομικά προϊόντα

1.800 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2)

Όλες οι καλλιέργειες

1.400 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ

ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)

Χοίρειο κρέας

3.000 €

 

 

Τα ανωτέρω ποσά δεν αθροίζονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (€). Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη.

 

Το ποσό ενίσχυσης κάθε δικαιούχου υπολογίζεται αθροίζοντας τις επιλέξιμες δαπάνες του όπως.

• Δαπάνη πιστοποίησης.

• Δαπάνη για σύμβουλο για την τήρηση και επίβλεψη των προδιαγραφών.

• Εδαφολογικές αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις νερού.

• Εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα των προϊόντων. Οι αναλύσεις μπορεί να αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπολειμματικότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών κ.ά..

• Κατά περίπτωση αγορά software σχετικού με την παραγωγή και εξοπλισμού για

μετρήσεις στην εκμετάλλευση ή συλλογή δειγμάτων.

• Κατά περίπτωση τεχνική κατάρτιση σε θέματα που συνδέονται στενά με την παραγωγή.

 

Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στη σύνταξη μελετών του Μέτρου 132 έχοντας υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό φακέλων κατά την τελευταία πρόσκληση του μέτρου οι οποίοι όλοι τους εγκρίθηκαν.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Info

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΟ Δομοκού-Φαρσάλων

Δομοκός, Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 22291 & 22931

Fax: 22320 - 23023

Email: info@geoponikienosi.gr

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Νέο Μοναστήρι, Δ. Δομοκού

Φθιώτιδος, 350 10

Τηλ: 22320 - 71122 & 71525

Fax: 22320 - 71122

Email: n.monastiri@geoponikienosi.gr

 

Gallery